Opracowania dla potrzeb przedsiębiorstwa Planu wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji oraz  usługę doradczą związaną z wdrożeniem planu na poszczególnych stanowiskach pracy pracowników medycznych i administracyjnych w ramach projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie p.n. „Wdrożenie innowacji procesowych w Centrum Medycznym „Skałka” Sp. z o.o. sposobem na przystosowanie placówki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19”  w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

 Informacje o projekcie

 

 

 

CENTRUM MEDYCZNE „SKAŁKA” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Wdrożenie innowacji procesowych w CENTRUM MEDYCZNE "SKAŁKA" Sp. z o. o. sposobem na przystosowanie placówki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19.


Celem projektu jest uodpornienie przychodni na zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym COVID-19, poprzez ograniczenie ruchu personelu oraz utrzymanie niezbędnego dystansu pomiędzy pacjentami oraz personelem.

Dofinansowanie projektu z UE: 254 320,00 PLN


„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

 

Informacje dotyczące zadania 1 i 2 - Zapytanie / Wynik postępowania

Informacje dotyczące zadania 3 - Zapytanie / Wynik postępowania

 

 

 

 

 

Tytuł projektu : „Dotacja na kapitał obrotowy dla CENTRUM MEDYCZNE SKAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.”


Celem głównym projektu jest wsparcie Spółki w zakresie bieżącej płynności finansowej na wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 118 547.46 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 118 547.46 zł

 


 

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Domu Seniora „Skałka” Centrum medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID - 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.


Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników placówki całodobowej domu pomocy społecznej Dom Seniora „Skałka” Centrum Medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.


Wartość grantu wynosi: 25 500,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.10.2020r.


W wyniku realizacji grantu efektem końcowym jest stworzenie w placówce opieki całodobowej – Domu Seniora „Skałka” wśród pacjentów i pracowników bezpiecznych warunków pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.


Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 


 

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników zakładu opieki długoterminowej – zakładu opiekuńczo – leczniczego Centrum medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.


Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników placówki całodobowej Zakład Opiekuńczo Leczniczy Centrum Medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 91 375,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 16 125,00 zł wkładu własnego

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020r.


W wyniku realizacji grantu efektem końcowym jest stworzenie w placówce opieki całodobowej – zakładzie opiekuńczo-leczniczym wśród pacjentów i pracowników bezpiecznych warunków pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.


Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.