Fundusze Unijne

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dla potrzeb przedsiębiorstwa Planu wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji oraz  usługę doradczą związaną z wdrożeniem planu na poszczególnych stanowiskach pracy pracowników medycznych i administracyjnych w ramach projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie p.n. „Wdrożenie innowacji procesowych w Centrum Medycznym „Skałka” Sp. z o.o. sposobem na przystosowanie placówki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19”  w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Aktualizacja