Fundusze Unijne

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i Infokiosku wraz z oprogramowaniem w ramach projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka”  w Bukownie p.n. „Wdrożenie innowacji procesowych w Centrum Medycznym „Skałka” Sp. z o.o. sposobem na przystosowanie placówki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19”  w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Aktualizacja