Fundusze Unijne

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadania

w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Medycznego SKAŁKA i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

informujemy, że wykonawca został wyłoniony

 

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja o roztrzygnięciu