Szanowni Państwo:

Centrum Medyczne „Skałka” zaprasza do korzystania z pobytu w Dziennym Domu Seniora. Placówka jest dostępna komercyjnie na zasadach wskazanych w załączonym Regulaminie.

Zapewniamy szeroki zakres usług opiekuńczych i wspierających, w tym m.in. opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą, możliwość rehabilitacji, wsparcie psychologa, wyżywienie oraz możliwość dowozu na zajęcia do placówki.

Zapraszamy do korzystania !

 

Oferta skierowana w ramach utrzymania trwałości instytucjonalnej projektu Życie zaczyna się po 60-tce” realizowanego w Domu Seniora  w Bukownie -  Centrum Medyczne „Skałka” sp. z o. o. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – spr,  typ  B. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

 

Załącznik do pobrania: