Badania wstępne, okresowe, kontrolne czyli to od czego zaczyna się profilaktyczna ocena stanu zdrowia Pracowników.

Obowiązek oceny przydatności pracownika do pracy stwarza szansę wczesnego wykrycia niepokojących stanów zdrowia i daje możliwość zapobiegania rozwojowi wielu niebezpiecznych chorób.

Centrum Medyczne Skałka w swojej ofercie usług medycznych z zakresu medycyny pracy zwraca szczególną uwagę na znaczenie badań profilaktycznych. Nasi lekarze, oprócz kontrolnej oceny stanu zdrowia, mają możliwość wykonania pogłębionej diagnostyki oraz podjęcia szybkiej akcji w przypadku identyfikacji niepokojących objawów.

Badania medycyny pracy w szpitalu CM Skałka są realizowane przy zachowaniu jakości konsultacji specjalistycznych wykonywanych w naszej Placówce. Pacjenci są umawiani na dogodne terminy badań z zakresu medycyny pracy za pośrednictwem rejestracji. Każde badanie realizowane jest według indywidualnie ustalonego harmonogramu.