Fundusze Unijne

Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Medycznego SKAŁKA i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

zapraszamy do składania ofert na

zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów, ziemi, kory wraz z wykonaniem nasadzeń i wykonaniem prac ogrodniczych zgodnie z opracowanym „Planem zagospodarowania terenu”

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Oferta